Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego OIKOS

Prezes
Jarosław Ciepłuch

Wice-Prezes
Małgorzata Marszałek

Sekretarz
Dariusz Kensy

Skarbnik
Aleksandra Kęsik

Członek Zarządu
Mariola Cichocka

Organ nadzoru - Komisja Rewizyjna

Sławomir Łaniecki - przewodniczący
Teresa Bachta - członek
Hanna Pietrucin - członek