Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 22 marca 2007 roku jednak już w październiku 2006 zawiązała się grupa osób, która podjęła się powstania na terenie gminy Nakło takiej organizacji. Stowarzyszenie obszarem działalności obejmuje nie tylko teren powiatu nakielskiego.  
    Słowo „OIKOS” z jęz. greckiego oznacza dom. Natomiast ekologia pochodzi od słów Oikos (dom) + Logos (nauka). Można w domyśle zrozumieć to jako naukę o środowisku, które jest domem roślin i zwierząt.
   Stowarzyszenie zamierza propagować, wdrażać i kontrolować ochronę środowiska w tym ekologię rozumianą jako ochronę zwierząt i roślin. Mamy na uwadze także rozwój edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Będziemy wspierać wszelkie działania, które będą zajmowały się utrzymaniem równowagi ekologicznej w środowisku a także ochroną krajobrazu naturalnego.
Działania nasze skupia się także na rzecz odzyskania oraz poprawy stanu środowiska wodnego rzeki Noteć i Kanału Bydgoskiego.