Administracja w zakresie ochrony środowiska jest prowadzona na szczeblu rządowym i samorządowym, poprzez powołane w tym celu urzędy i instytucje:


ADMINISTRACJA RZĄDOWA

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63
85-950 Bydgoszcz
bydgoszcz.rdos.gov.pl

• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
www.bydgoszcz.uw.pl

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
www.wios.bydgoszcz.pl

 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA:

• Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska i Geologii
Przysiek
87-134 Zławieś Wielka
www.kujawsko-pomorskie.pl powiatowe również realizują zadania z dziedziny ochrony środowiska określone odpowiednimi przepisami, przy pomocy odpowiednich komórek (wydziałów). Pozostała część kompetencji dotyczących ochrony środowiska, wykonywana jest za pośrednictwem odpowiednich terytorialnie urzędów gmin.

Starostwa


PARKI KRAJOBRAZOWE:

Organem prowadzącym dla parków krajobrazowych jest
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Brodnicki Park Krajobrazowy
Grzmięca
87-312 Pokrzydowo
tel. 56 493 90 98
www.bpk.brodnica.net

• Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87-820 Kowal
tel. 54 284 22 26
www.gwpk.pl


• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
ul. Leśna 12
87-320 Górzno
 tel. 56 49 45 814

• Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
tel. 52 389 64 85
krajenskipark.ifastnet.com

• Nadgoplański Park Tysiąclecia
ul. Wodna 9
88-150 Kruszwica
tel. 52 351 54 15
www.npt.republika.pl

• Tucholski Park Krajobrazowy
ul. Podgórna 1
89-500 Tuchola
tel. 52 33 43 712
www.tuchpark.tuchola.pl

• Wdecki Park Krajobrazowy
Rynek 11A
86-150 Osie
tel. 52 33 29 486
www.wpk.org.pl

• Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
ul. Sądowa 5
86-100 Świecie
tel. 52 33 15 000
www.dolnawisla.pl


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU
ul.Mickiewicza 9
87-100 Toruń
www.torun.lasy.gov.pl

Nadzorująca 24 nadleśnictwa terenie województwa kujawsko-pomorskiego.